2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.
Proiectul   ACCES   -   ACCES   şi   cooperare   în   comunitatea   braşoveană   în   beneficiul   persoanelor   cu   risc de   excludere   socială,   propus   de   Asociația   Filantropică   Medical-Creștină   Christiana   Brașov,   a   pornit   de   la realități   ale   comunităţii   ce   se   confruntă   cu   un   grad   de   imbătrânire   şi   dependenţă   a   populaţiei   aflate   în situaţie   de   risc   social   şi   de   la   nevoia   de   servicii   specifice   integrate   (socio-psiho-medicale),   insuficient dezvoltate   sau   iniţiate   de   către   mediul   de   stat   si   privat   pentru   aceast   segment   vulnerabil   al   populatiei: Aceste servicii (mai ales cele medicale) fiind frecvent inaccesibile grupurilor țintă vizate de proiect. Proiectul   s-a   adresat   persoanelor   vârstnice   şi   persoanelor   cu   deficienţe   (senzoriale-   auditive   şi   vizuale- ,   fizice   si   psihiatrice)   aflate   în   situaţii   de   risc   social,   de   marginalizare   şi   izolare,   fiind   incluse,   pe   parcursul derularii proiectului, apartinatori si lucratori in serviciile sociale ale partenerilor. Proiectul   ACCES        a    fost    derulat    în    perioada    01.04.2014-30.04.2016    de    către    Centrul    Socio-Medical dr.Teofil   Mija   și   a   asigurat   celor   1128   de   beneficiari   accesul   gratuit   la   servicii   psiho-socio-medicale   de îngrijire, servicii adaptate nevoilor şi cerinţelor acestora.                Proiectul ACCES   poate   fi   considerat   un   proiect   de   succes,   cu   rezultate   notabile,   ce   a   introdus   (la   nivel local)   o   abordare   holistică,   novatoare,   a   persoanelor   aflate   în   situație   de   risc   social   sau   cu   potențial   de   a-l dezvolta,   fiind   incluse   familia/aparținătorii   acestora,   profesionisti.   Promovarea   sănătății   și   a   unui   stil   de viață   sănătos,   incluziunea   socială,   atitudinea   nediscriminatorie   și   suportivă,   acțiunile   de   socializare   și realizarea    legăturilor    între    generații,    voluntariatul-    au    reprezentat    alte    elemente    cheie,    pozitive,    ale Proiectului ACCES. Rezultatele   finale   ale   Proiectului   ACCES   demonstreaza   ca   toate   activitatile   propuse   in   proiect   au   fost realizate, dar, in mod special, trebuie mentionat ca s-a realizat depasirea principalilor indicatori asumati.

română