2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.
   Misiune   Este una umanitară şi serveşte scopurilor de binefacere şi utilitate publică.     Valori     Cinstea,   onoarea,   respectul   reciproc   şi   întrajutorarea   semenilor   aflaţi   în   nevoie   socială,   toleranţa, convieţuirea moral-creştină, profesionalism, transparenţa şi iniţiativa.    Scop Asociaţia     Filantropică     Medical-Creştină     Christiana     acordă     asistenţă     socio-medicală,     psiho- emoţională    şi    spirituală    persoanelor    aflate    în    situaţie    de    risc    social    sau    cu    potenţial    de    a-l    dezvolta, indiferent   de   naţionalitate,   rasă   sau   religie,   contribuind   în   acest   fel   la   stabilirea   şi   creşterea   calităţii   vieţii acestor persoane și a comunităţii. Obiective Acordarea de servicii in sistem rezidential pentru varstnici, prin Căminul de Bătrâni  dr. Teofil Mija ; Acordarea de asistenţă medicală de specialitate, în regim de gratuite sau cu preţ redus; Instruirea,   perfecţionarea   şi   şcolarizarea   colaboratorilor   în   activitatea   de   asistenţă   medicală,   socială şi caritabilă; Sensibilizarea opiniei publice referitor la respectul faţă de semeni; Participarea la acţiuni umanitare comune cu autorităţile locale; Distribuirea de cadouri persoanelor rezidente în Căminul de Bătrâni  dr.Teofil Mija .

română