Căminul   de   Bătrâni   Dr.Teofil   Mija,   funcţional   din   anul   2000,   asigură   în   prezent   găzduirea   şi   îngrijirea unui   număr   de   75   persoane   vârstnice,   găzduite   în   cele   35   camere.   Seniorii   Căminului   au   vârste   cuprinse între   60   si   100   de   ani,   se   pot   sau   nu   gospodări   singuri   şi   nu   suferă   de   boli   psihice   grave,   cu   tulburări   de comportament. Condiţiile   de   cazare   diferă   şi   sunt   opţionale:   cameră   cu   un   pat,   cu   două   şi   cu   trei   paturi.   Căminul dispune de o structură de personal specifică unui centru rezidențial ce asigură acest tip de serviciu. Din   2010   clădirea   este   dotată   cu   un   ascensor,   astfel   putându-se   face   ușor   mobilizarea   persoanelor aflate   în   fotolii   rulante   la   toate   spațiile   din   Camin   si   in   curtea   interioara.   Curtea   interioară   este   amenajată   cu un      foişor      unde      seniorii      îşi      petrec      timpul,      în      zilele      cand      este      posibil      sa      stea      afara. În   capela   Căminului   se   oficiază   periodic   slujbe   religioase.   În   club   se   desfăşoară   zilnic   activităţi   socio- culturale şi recreative. Servicii: 1.Asigurarea hranei Este   realizată   de   un   personal   calificat,   Căminul   dispunând   de   bucătărie   proprie,   o   sală   principală   de mese   şi   câte   o   bucătărie-oficiu   cu   sală   de   mese,   la   primele   două   nivele   ale   clădirii.   Persoanele   beneficiare independente   servesc   masa   în   principala   sală   de   mese,   persoanele   semidependente   -   în   sala   de   mese   a etajului   unde   sunt   cazate,   iar   cele   dependente   sunt   servite   în   cameră   (la   pat).   Beneficiarilor   li   se   asigură   3 mese   principale,   calde/zi   şi   două   gustări   (la   orele   10.00   şi   16.00)   -numai   la   cerere,   conform   normelor igienico-sanitare în vigoare. 2. Îngrijirea medicală Este   asigurată   de   o   echipă   de   medici:   un   medic   de   familie,   un   medic   specialist   psihiatru,   un   medic   cu specialitate   în   boli   interne   și   cinci   asistenți   medicali   generaliști.   Echipa   realizeaza   supravegherea   medicala in   regim   de   permanenta.   Se   asigură   transport,   consultații   şi   internări   la   unităţile   medicale   din   Brașov.   In cazul   internarii   in   spital   se   asigura   vizite   periodice   si   se   tine   legatura   in   permanenta   cu   spitalul.   Se   asigura dispozitive    pentru    corectarea    deficienţelor    vizuale    și    auditive    (aparate    auditive,    ochelari),    aparatură medicală (ex. concentratoare de oxigen), dispozitive de mers (fotoliu rulant). 3. Activități și terapii de recuperare/ reabilitare funcțională Rol    în    menținerea/ameliorarea    autonomiei    funcționale:    kinetoterapie,    masaj    somatic/reflexogen, gimnastică   medicală,   de   întreţinere   şi   de   relaxare. Activitățile   sunt   prestate   de   doi   kinetoterapeuți,   intr-o   sala special   amenajata   iar   pentru   beneficiarii   nedeplasabili,   serviciile/activitățile   de   recuperare   se   realizează   la patul persoanei. 4.Îngrijirea personală Se    asigură:    servicii    de    îngrijire    personală-infirmerie    (igienă    personală    totală/    parțială,    îmbrăcat/ dezbrăcat,   bărbierit,   pieptănat,   încălțat/descălțat,   deplasare   în   interiorul   și   exteriorul   camerei,   mobilizare, transfer   în   fotoliu/scaun,   manevre   de   prevenire   a   escarelor   etc).   Este   realizată   de   personal   specific   - infirmiere.   Este   asigurată   curăţenia   în   camere   şi   igienizarea   spaţiilor   comune.   Imbracămintea   beneficiarilor si cazarmamentul sunt igienizate corespunzător, prin spălătoria proprie. 5. Serviciile sociale Acestea   sunt:   obținerea   drepturilor   sociale,   menținerea   legăturii   cu   familia,   organizarea   de   activități socio-culturale și de petrecere a timpului liber etc. Echipa   formată   din   asistentului   social,   lucrătorul   social,   psihologul   și   cei   doi   voluntari   cu   activitate   de   terapie ocupațională   și   ergoterapie   (   pian   şi   lucru   manual),   reușește   să   ofere   persoanelor   vârstnice   confortul   psihic și emoțional necesar unei bătrâneți liniștite. 6.Suport spiritual La   cerere,   preoții   colaboratori   (ortodocși   și   greco-catolici)   oferă   suport   spiritual.   În   capela   Căminului   se săvârsesc slujbe religioase în duminici și sărbatori. O dată pe lună se săvârșește Taina Sfântului Maslu.
2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.

română