2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.
Căminul   de   Bătrâni   Dr.Teofil   Mija ,    funcţional   din   anul   2000   (cu   vechea   denumire   de   Căminul   de Bătrâni   Christiana),   datorită   bunei   colaborări   cu   Primăria   Municipiului   Săcele,   asigură   în   prezent   găzduirea şi   îngrijirea   unui   număr   de   75   persoane   vârstnice   (15   reprezintă   cazuri   sociale)   de   pe   tot   cuprinsul   țării,   în clădirea   renovată   și   modernizată   a   fostului   internat   al   Liceului   de   Construcţii   din   municipiul   Săcele,   judeţul Braşov. Capacitatea    căminului    este    de    35    camere    de    locuit,    situate    pe    cele    trei    nivele    ale    clădirii,    cu suprafețele   cuprinse   între   11   mp   (6   camere)   și   34   mp   (29   camere);   se   asigură   suprafața   de   6   mp/ beneficiar (în conformitate cu standardele minime de calitate). Beneficiarii   căminului   au   vârste   cuprinse   între   60   si   100   de   ani,   se   pot   sau   nu   gospodări   şi   nu   suferă de   boli   psihice   grave.   Unii   dintre   ei   au   familie   şi   beneficiază   de   vizitele   celor   dragi,   însă   pentru   majoritatea persoanelor   căldura   şi   siguranţa   unui   „acasă”   sunt   oferite   de   către   ceilalţi   beneficiari   şi   de   către   angajaţii Căminului. Condiţiile   de   cazare   diferă   şi   sunt   opţionale:   cameră   cu   un   pat,   cu   două   paturi   şi   cu   trei   paturi;     pentru   perioadă   determinată   sau   nedeterminată   în   camere   de   35   mp,   cu   grup   sanitar   propriu   (prevăzut   cu lavoar,   wc   și   duș),   cu   adaptare   specifică   în   cazul   persoanelor   cu   afecțiuni   neurologice/locomotorii.   În stituații   excepționale,   se   amenajază   camere   cu   patru   paturi   pentru   beneficiari   cu   probleme   grave   de sănătate   care   necesită   supraveghere   deosebită   sau   pentru   situații   în   care   s-au   legat   strânse   prietenii și/sau   beneficiarii   doresc   să   conviețuiască   împreună   (se   respectă   suprafața   de   6   mp/beneficiar).   Viața intimă   a   beneficiarilor   este   respectată   prin   asigurarea   de   condiții   adecvate   cuplurilor   căsătorite   (cameră proprie). Din   2010   clădirea   este   dotată   cu   un   ascensor.      Curtea   interioară   este   amenajată   cu   un   foişor   unde beneficiarii   îşi   petrec   timpul,   în   zilele   însorite.   În   capela   Căminului   se   oficiază   periodic   slujbe   religioase   iar în club se desfăşoară zilnic activităţi socio-culturale şi recreative. Hrana Asigurarea   hranei   este   realizată   de   un   personal   calificat,   Căminul   dispunând   de   bucătărie   proprie,   o sală   principală   de   mese   şi   câte   o   bucătărie-oficiu   cu   sală   de   mese,   la   primele   două   nivele   ale   clădirii. Persoanele     beneficiare     independente     servesc     masa     în     principala     sală     de     mese,     persoanele semidependente   -   în   sala   de   mese   a   etajului   unde   sunt   cazate,      iar   cele   dependente   sunt   servite   în cameră   (la   pat).   Beneficiarilor   li   se   asigură   3   mese   principale,   calde/zi   şi   două   gustări   (la   orele   10.00      şi 16.00)   -numai   la   cerere,   conform   normelor   igienico-sanitare   în   vigoare.   Cei   care   întâmpină   probleme/au dificultăți la servirea mesei sunt ajutați/sunt hrăniți de către personalul de îngrijire. Îngrijirea medicală Este   asigurată   de   doi   medici   voluntari   (specialitate   în   neurologie   și   boli   interne),   un   medic   de   familie, un   medic   specialist   psihiatru   și   patru   asistenți      medicali   generaliști.   Pot   participa   la   această   activitate   şi persoane care efectuează stagii de practică şi voluntariat. La   cabinetul   medical   al   Căminului   se   asigură   consultaţii   şi   tratamente   gratuite,   acestea   fiind   realizate de   către   cei   patru   medici.   Se   facilitează/asigură   transport,   consultații   şi   internări   la   unităţile   medicale de   profil   locale   precum   şi   medicația   (prin   reţete   medicale   compensate   şi   medicamente   din   donaţii)   şi dispozitive   pentru   corectarea   deficienţe   vizuale   și   auditive   (aparate   auditive,   ochelari),   aparatură medicală (ex. concentratoare de oxigen), dispozitive de mers (fotoliu rulant). În    cazul    internării    în    spital    informăm/păstrăm    legătura    în    permanenţă    cu    familia    şi    personalul instituţiilor   medicale,   privind   starea   de   sănătate   a   celor   spitalizați;   realizăm   vizite   și   suportul   necesar pe perioada de spitalizare. Căminul   de   Bătrâni   Dr.Teofil   Mija   asigură   beneficiarilor,   în   sala   de   recuperare   socio-medicală   special amenajată   la   al   doilea   nivel   al   clădirii,   activități   și   terapii   de   recuperare/   reabilitare   funcțională,în scopul     menținerii     sau     ameliorării     autonomiei     funcționale     a     acestora:     kinetoterapie,     masaj somatic/reflexogen,   gimnastică   medicală,   de   întreţinere   şi   de   relaxare.   Aceste   activități   sunt   prestate de   doi   kinetoterapeuți,   putând   participa   voluntarii   și   studenții   care   efectuează   stagii   de   practică   și voluntariat în Cămin. Pentru   beneficiarii   nedeplasabili,   serviciile/activitățile   de   recuperare   se   realizează   la   patul   persoanei, avându-se   în   vedere   atât   propria   stare   de   sănătate   fizică/psihică,   cât   și   capacitatea   de   a   răspunde   la comenzile specialistului, fiind înregistrate progresele. Dorim   să   asigurăm   persoanelor   vârstnice   maximum   posibil   de   autonomie   şi   siguranţă,   să   oferim condiţii de îngrijire ce respectă identitatea, integritatea şi demnitatea fiecăruia. Îngrijirea personală Este   realizată   de   personal   specific   -   infirmiere/îngrijitoare;   se   asigură:   servicii   de   îngrijire   personală- infirmerie    (igienă    personală    totală/parțială,    îmbrăcat/dezbrăcat,    bărbierit,    pieptănat,    încălțat/descălțat, deplasare   în   interiorul   și   exteriorul   camerei,   mobilizare,   transfer   în   fotoliu/scaun,   manevre   de   prevenire   a escarelor etc). Sunt asigurate permanenţa și supravegherea. Sunt luate toate masurile de prevenire a accidentelor domestice. Este   asigurată   curăţenia   în   camere   şi   igienizarea   spaţiilor   comune.   Imbracămintea   beneficiarilor   si cazarmamentul sunt igienizate corespunzător, prin spălătoria proprie. Beneficiarii    sunt    însoțiți    în    excursii,    la    spectacole    dar    și    la    consultaţii    şi    tratamente,    în    unităţile medicale de profil. Serviciile sociale Sunt    organizate    sub    coordonarea    asistentului    social:    obținerea    drepturilor    sociale,    menținerea legăturii cu familia, organizarea de activități socio-culturale și de petrecere a timpului liber etc. Echipa   formată   din   asistentului   social,   lucrătorul   social,   psihologul,   și   cei   doi   voluntari   cu   activitate   de terapie   ocupațională   și   ergoterapie   (   pian   şi   lucru   manual),   reușește   să   ofere   persoanelor   vârstnice instituționalizate în Cămin confortul psihic și emoțional necesar unei bătrâneți liniștite. Suport spiritual La   cerere,   preoții   colaboratori   (ortodocși   și   greco-catolici)   oferă   suport   spiritual.   În   capela   Căminului se săvârsesc slujbe religioase în duminici și sărbatori. O dată pe lună se săvârșește taina Sfântului Maslu. Cu   sprijinul   voluntarilor   din   ţară   şi   străinătate,   se   organizează   lunar   diverse   activități   tematice   (ex.: aniversările    beneficiarilor/onomasticile,    Ziua    Internaţională    a    persoanelor    vârstnice,    Ziua    Eminescu, sărbătorile   religioase,   petreceri   tematice   cu   muzică   și   dans,   carnaval/bal   mascat,   terapii   ocupaționale, excursii,      jocuri   de   societate/ludice,   vizite   tematice,   audiții   muzicale,   cercuri   literare   etc.).     Aceste   activităţi sunt   organizate   în   Club,   la   bibliotecă,   în   capelă   precum   şi      în   curtea   interioară      -   unde   este   amenajată   o grădină   spațioasă   cu   un   foișor,   leagăn   și   bănci.   Locul   reprezintă   o   oază   de   verdeață   și   aer   curat,   destinat relaxării, desfășurării unor activități în aer liber. Toate    aceste    aspecte    pun    în    evidenţă    eforturile   Asociaţiei    Christiana    de    a    imbunătăți    continuu      standardele de calitate necesare unui trai decent și liniștit. Resurse umane Căminul   de   Bătrâni   Dr.Teofil   Mija   dispune   de   o   structură   de   personal   în   concordanță   cu   misiunea   sa, cu   nevoile   beneficiarului,   fiind   respectate   normele   legale   în   vigoare,   cu   privire   la   structura   de   personal specifică acestui tip de serviciu. Resurse financiare Finanțarea Căminului de Bătrâni Dr.Teofil Mija se asigură din: Donații și sponsorizari Contribuțiile   proprii   ale   beneficiarilor   sau   ale   reprezentanților   legali/convenționali   ai   acestora,   conform Contractului de acordare a serviciilor sociale/Convenției semnate cu reprezentantul legal/convențional Alte venituri, realizate în condițiile legii

română