Retea locală de colaborare, informare si suport între furnizorii locali de servicii sociale

Obiectiv:

Dezvoltarea unui cadru de colaborare, informare şi suport intre furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale şi socio-medicale de la nivelul municipiului şi judeţului Braşov.

Rol:

Organizarea grupurilor de interes, a prestatorilor de servicii sociale (publici şi privaţi) şi a profesionistilor care se adresează direct persoanelor în situaţie de risc social, într-o structură funcţională, suportivă şi eficientă, de tip Reţea, care să faciliteze şi promoveze colaborarea în rezolvarea diverselor probleme specifice.

Ideea realizarii şi funcţionarii, pe termen lung, a unei Reţele a prestatorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, s-a bazat pe identificarea unor nevoi locale:

 • nevoia de creştere a capacităţii furnizorilor de a oferi servicii sociale
 • nevoia prestatorilor de a rezolva unele probleme/nevoi ale propriilor beneficiari, ce nu pot fi acoperite integral prin propriile servicii
 • nevoia de asigurare a unui mediu informational si de contact integrat
 • nevoia de promovare a propriilor servicii catre alti prestatori si potentiali beneficiari
 • nevoia de implicare a prestatorilor de servicii sociale în implementarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare a serviciilor sociale, în conformitate cu nevoile reale ale comunităţii

Se urmăresc:

 •  promovarea şi respectarea principiilor bunei guvernări: participare, responsabilitate, transparentă decizională

 •  suport informaţional

În cei doi ani de proiect:

 •  5 întâlniri de Reţea

 • crearea unui sistem activ de informare între membrii Reţelei

 • crearea unui sistem participativ si democratic de funcţionare, caracterizat prin transparenţă şi implicare activă a membrilor Rețelei

Teme abordate in cadrul intalnirilor de Rețea:

 1. Reţeaua de colaborare, informare, parteneriat şi suport la nivel local – rol, construcţie, funcţionare şi rezultate

 2. Parteneriatul public-privat în domeniul serviciilor sociale - evaluare şi perspective

 3. Metoda Deschisă de Coordonare - formula de dialog social

 4. Voluntariatul-o atitudine civică

 5. Participarea Reţelei la procesul de suport în implementarea strategiilor şi planurilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale.

MINUTA INTALNIRII DINTRE PARTENERII DIN DIN CADRUL PROIECTULUI ACCES

din 26.11.2015

MINUTA INTALNIRII RETELEI LOCALE DE COLABORARE, INFORMARE SI SUPORT INTRE FURNIZORII LOCALI DE SERVICII SOCIALE, DIN CADRUL PROIECTULUI ACCES

din 26.11.2015

MINUTA INTALNIRII DINTRE PARTENERII DIN DIN CADRUL PROIECTULUI ACCES 

din 23.03.2016

MINUTA INTALNIRII RETELEI LOCALE DE COLABORARE, INFORMARE SI SUPORT INTRE FURNIZORII LOCALI DE SERVICII SOCIALE, DIN CADRUL PROIECTULUI ACCES

 din 23.03.2016

Prezentari powerpoint