Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija

Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija (CSM) este un serviciu socio-medical comunitar nou, cu viziune holistica, cu abordare umanistă şi unitară. 

Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija deruleaza in perioada 01.04.2014-30.04.2016 Proiectul ACCES prin care se asigura accesul gratuit al beneficiarilor la servicii psiho-socio-medicale de îngrijire, servicii adaptate nevoilor şi cerinţelor acestora.

Pe perioada derulării Proiectului ACCES cine beneficiaza de serviciile gratuite ale CSM? (criterii de admitere)

CSM sprijină persoanele din comunitatea braşoveană care se găsesc în situaţii de risc social, cu potenţial crescut de marginalizare socială si medicala.

Principale categorii de beneficiari sunt:

 • persoanele vârstnice
 • persoanele cu diverse dizabilitati (ex: senzoriale, motorii)
 • persoanele adulte beneficiare de ajutor social sau de alte forme de sprijin social
 • care:
  • au nevoie de servicii medicale dar sunt in imposibilitatea socială şi financiară de a suporta cheltuielile
  • nu au acces la serviciile publice sau private de asistenţă medicală datorită unor incapacităţi funcţionale (ex. datorată unei patologii ce induce marginalizare si subiectivism)
  • au nevoie de ajutor complex psiho-socio-medical

Obiectivele Centrului Socio-Medical Dr. Teofil Mija (CSM):

 • Să acorde consultaţii medicale gratuite pentru cazurile sociale directionate de catre partenerii CSM din Proiectul ACCES
 • Să asigure o verificare/evaluare complexa a starii de sanatate a beneficiarilor, permitand:
  • semnalarea unor probleme de sanatate existente
  • creşterea gradului de conştientizare cu privire la nevoia de preventie si de verificare periodica a starii de sanatate
 • Să ofere servicii ce să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei beneficiare;
 • Să asigure accesul la servicii în conditii de tratament egal, prin excluderea privilegiilor şi eliminarea oricărei forme de discriminare
 • Sa asigure accesul la servicii medicale de inalta calitate profesionala si la aparatura performanta
 • Sa permita creearea cadrului optim si necesar de comunicare si informare intre specialisti si beneficiari
 • Sa asigure o organizare eficienta a serviciilor medicale prin gruparea programarilor si reducerea timpilor de asteptare

Serviciile CSM

CSM asigură următoarele servicii socio-psiho-medicale:

I. Servicii de evaluare și consiliere socială

II. Servicii de evaluare si consiliere psihologică. Grupuri de suport

III.Servicii medicale de specialitate:

*Medicină generală  *Medicina internă  *Cardiologie  *Neurologie  *Stomatologie  *Recuperare și fizioterapie  *Sală tratamente

IV. Servicii conexe:

*Kinetoterapie  

*Fizioterapie si recuperare/reabilitare  cu: *Proceduri fizioterapie  *Gimnastică medicală

 

Numărul cazurilor admise va fi stabilit periodic, impreuna cu partenerii de proiect, în limita capacităţii și resurselor CSM.

Procedura de admitere in serviciile CSM, pe perioada Proiectului ACCES:

Serviciile CSM se vor acorda în baza evaluării inițiale realizate de către asistentul social.

Etape:

 1. Întocmirea dosarului individual
 2. Evaluarea inițială; este o evaluare complexă: socială, psihologică, medicală
 3. Elaborarea planului de asistență și intervenție socio-psiho-medicală
 4. Încheierea contractului de acordare a serviciilor CSM
 5. +/- Monitorizare/ reevaluare
 6. Închiderea cazului

Capacitatea CSM

Numărul beneficiarilor CSM estimaţi pe durata Proiectului ACCES: 1000.

Resurse

Finanţarea CSM se asigură din:

 1. Proiectul ACCES: ACCES şi cooperare în comunitatea braşoveană în beneficiul persoanelor cu risc de excludere socială (Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România)
 2. Donaţii şi sponsorizări 
 3. Alte venituri, realizate în conditiile legii.

Condiţii de activitate

Asociatia Filantropica Medical-Crestina Christiana este acreditata ca furnizor de servicii sociale, având cele doua unități:

 1. Centrul Socio-Medical dr.Teofil Mija, în municipiul Brașov
 2. Căminul pentru Persoane Vărstnice dr.Teofil Mija, în municipiul Săcele

Aceste servicii respecta reglementările legislative, de functionare (ca servicii sociale si socio-medicale) si igienico-sanitare în vigoare.

Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija functioneaza într-o cladire recent și complet renovată, cu spaţii organizate adecvat scopului și activităților, avand în dotare echipamente medicale moderne, achizitionate prin Proiectul ACCES.

Structura de personal a centrului este în concordanţa cu resursa umana stabilita in cadrul Proiectului ACCES, iar valorile profesionale si morale ale personalului urmeaza misiunea Asociatiei Filantropice Medical-Crestine Christiana.

 Diversele activitati din cadrul Proiectului ACCES beneficiaza de implicarea voluntarilor: medici, profesori, studenți, elevi dar și beneficiari.

Serviciile sociale ale Asociatiei Filantropice Medical-Crestine Christiana – Centrul Socio-Medical si Căminul pentru Persoane Vârstnice dr. Teofil Mija - sunt centre de practica pentru studenti ai Universitatii Transilvania, Brasov.

Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija utilizează o baza de date complexă ce include informații specifice detaliate despre beneficiari si serviciile psiho-socio-medicale.