Caminul pentru Persoane Vârstnice dr. Teofil Mija, Săcele

Într-o ţară în care dureros de mulţi bătrâni, lipsiţi sau uitaţi de familii, îşi duc zilele de pe azi pe mâine, în nesiguranţă şi în sărăcie, fără medicamente, hrană sau caldură, dar mai ales fară o vorbă bună din parte cuiva, la Săcele, lângă Braşov, peste 70 de vârstnici, beneficiari ai Căminului de Bătrâni dr. Teofil Mija, tutelat de Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana, trăiesc o bătrâneţe linştită şi redescoperă fericirea si ocrotirea unui „acasă” unde totul este familiar şi bine orânduit, luminat de credinţă şi de iubire.

Căminul de Bătrâni Dr.Teofil Mija, inființat în anul 2000, cu denumirea inițială Căminul de Bătrâni Christiana, funcționează, datorită bunei colaborări cu Primăria Municipiului Săcele, judeţul Braşov, în clădirea vechiului internat al Liceului de Construcţii din Săcele, și asigură în prezent găzduirea şi îngrijirea unui număr de peste 70 persoane vârstnice, dintre care 15 sunt cazuri sociale, venite de pe tot cuprinsul țării.

Căminul de Bătrâni dr.Teofil Mija funcţionează în condiţiile respectării Ordinului nr.246/27.03.2006 privind Standardele Minime Specifice de Calitate pentru Centrele Rezidenţiale pentru Persoanele Vârstnice, fiind acreditat ca serviciu social specilizat de asistenţă şi suport pentru persoane vârstnice, inclusiv pentru persoane vârstnice dependente - conform O.G nr.68/2003, privind serviciile sociale, art.3.4, alin. (2), lit.d, în baza Certificatului de Acreditare seria A, nr.0005675/ 12.10.2007 şi a deciziei nr.178/05.10.2010, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Braşov- Comisia de Acreditarea a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Braşov.

Misiune

Căminul de Bătrâni dr.Teofil Mija are misiunea de a asigura găzduirea şi întreţinerea persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.

Scopuri:

 • Asigurarea si garantarea unui standard de viață ce să corespundă nevoilor celor vârstnici;
 • Asigurarea unei bătrâneți demne și sigure
 • Socializarea persoanelor de vârsta a treia, prin atragerea lor în activități culturale, de ergoterapie, terapie ocupaţională, alte activităţi etc.
 • Integrarea socială a beneficiarilor în instituție şi în comunitatea locală
 • Stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor, în vederea armonizarii condiţiilor de viaţă
 • Satisfacerea diverselor nevoi ale persoanelor beneficiare din unitatea noastră
 • Prevenirea, limitarea, înlaturarea unor evenimente considerate drept „riscuri sociale”

Obiective:

 • Să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă
 • Să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice
 • Să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice
 • Să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială
 • Să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice
 • Să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate
 • Să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire

Beneficiarii noştri sunt persoane varstnice între 60 și 100 de ani, care se pot sau nu gospodări singure şi nu suferă de boli psihice grave. Unii dintre beneficiari au familie, putând orcând să fie vizitați de cei dragi. Pentru majoritatea persoanelor, căldura şi siguranţa unui „acasă” sunt oferite de către ceilalţi beneficiari şi de către angajaţii Căminului, de facilităților oferite. Capacitatea căminului este de 37 camere de locuit, situate pe cele trei nivele ale clădirii. Condiţiile de cazare diferă şi sunt opţionale: camerele au 35 mp, dispunând de un pat/două/trei paturi, de grup sanitar propriu.

Din toamna anului 2010, clădirea este dotată cu lift. Curtea interioară este amenajată cu un foişor unde oamenii îşi petrec timpul în mod plăcut, la aer curat, la soare. Pe viitor, se dorește reabilitarea întregului spațiu interior și exterior al căminului, pentru a se ajunge la confortul necesar și și capacitatea maximă, asigurându-se astfel servicii sociale unui număr cât mai mare de beneficiari.

În capela căminului se oficiază periodic slujbe religioase, în club se desfăşoară activităţile socio-culturale şi recreative. În sala amenajata special ca centru de kinetoterapie se realizează activitatea de recuperare fizică și întreținere.

Alimentație

Asigurarea hranei zilnice este realizată de personal calificat, căminul având o bucătărie mare, câte o bucătărie-oficiu pe fiecare nivel al clădirii, o sală principală de mese şi câte o sală de mese la fiecare nivel al clădirii. Persoanele beneficiare semidependente şi cele dependente sunt servite în cameră, la pat. Beneficiarilor li se asigură pe zi 3 mese principale, calde precum şi două gustări, conform necesităților alimentare și corespunzător normelor igienico-sanitare în vigoare. Este asigurat un meniu adecvat persoanelor care, la recomandarea medicala, au nevoie de regim alimentar.

Îngrijirea medicală este asigurată în Cămin de doi medici voluntari (boli interne si neurologie), un medic de familie și patru asistenți medicali (doi și cu specialitatea de medicină de urgență) precum şi persoanele care efectuează stagii de practică şi voluntariat.

Pe lângă consultaţiile şi tratamentele gratuite, se asigură transport, programări în cazul nevoilor de consultații medicale, de internări eventuale în unităţi medicale de profil şi accesul la investigații diverse (aparate auditive, ochelari, concentratoare de oxigen, scaune rulante etc).Se asigurară medicaţia (prin reţete medicale compensate şi medicamente din donaţii).

În cazul internării în spital: se păstrează în permanenţă legătura cu familia şi personalul instituţiilor medicale, cu privire la starea de sănătate a celor spitalizați şi se asigură vizite la spital de către personalul de îngrijire.
Căminul asigură persoanelor vârstnice maximum posibil de autonomie şi siguranţă, oferind condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea fiecăruia. Îngrijirea personală a beneficiarilor este asigurată de către infirmiere, care asigură: curăţenia în camere şi igiena spaţiilor comune ale instituţiei, supraveherea permanentă și însoțirea beneficiarilor la consultaţii şi tratamente în unităţi medicale de profil.
Serviciile sociale (obținerea drepturilor sociale, menținerea legăturii cu familia, organizarea de activități socio-culturale și de petrecere a timpului liber etc) sunt organizate de către o echipă formată din: asistentul social, lucrătorul social, psihologul, preoții colaboratori și voluntarii implicați în activitățile de terapie ocupațională și ergoterapie.
Prin acest complex de activități, Căminul de Bătrâni Dr.Teofil Mija reușește oferirea persoanelor vârstnice instituționalizate confortul psihic și emoțional necesar unui trai decent și a unei bătrâneți liniștite.

Resurse umane

Căminul de Bătrâni Dr.Teofil Mija dispune de o structură de personal în concordanță cu misiunea sa, cu nevoile beneficiarului, respectându-se normele legale în vigoare.

Resurse financiare

Finanțarea Căminului de Bătrâni Dr.Teofil Mija se asigură din: donații și sponsorizari, contribuții ale beneficiarilor sau ale aparținătorilor/susținătorilor legali, conform contractului de acordare a serviciilor sociale (convenția semnată cu aparținătorul/susținătorul legal) și alte venituri realizate, în condițiile legii.