Misiune / Valori / Scop / Obiective

Misiunea

Misiunea Asociaţiei Christiana este una umanitară şi serveşte scopurilor de binefacere şi utilitate publică.

Valorile

Valorile Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine Christiana sunt: cinstea, onoarea, respectul reciproc şi întrajutorarea semenilor aflaţi în nevoie socială, toleranţa, convieţuirea moral-creştină, profesionalismul, transparenţa şi iniţiativa.

Scopul

Asociaţia Christiana acordă asistenţă socio-medicală, psiho-emoţională şi spirituală persoanelor aflate în situaţie de risc social sau cu potenţial de a-l dezvolta, indiferent de naţionalitate, rasă sau religie, contribuind în acest fel la stabilirea şi creşterea calităţii vieţii acestor persoane și a comunităţii. Ajutorul va fi dat săracilor, celor neajutoraţi, copiilor orfani, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele

Îndeplinirea acestui scop se concretizează prin obiectivele:

 • realizarea de opere de binefacere şi conlucrarea cu persoane şi instituţii ce acţionează în domeniu caritabil;
 • acordarea de asistenţă medicală de specialitate;
 • acordarea serviciilor socio-medicale în regim de gratuite sau cu preţ redus;
 • sprijinirea şi promovarea activităţii caritabile şi sociale prin evenimente şi literatură de specialitate;
 • acordarea de ajutor moral şi material;
 • instruirea, perfecţionarea şi şcolarizarea colaboratorilor în activitatea de asistenţă medicală, socială şi caritabilă;
 • sensibilizarea opiniei publice referitor la respectul faţă de semeni;
 • acordarea de ajutoare familiilor aflate în situaţii neprevăzute: îmbolnăviri, decese etc.;
 • participarea la acţiuni umanitare comune cu autorităţile locale;
 • distribuirea de cadouri persoanelor rezidente în Căminul de Bătrâni dr. Teofil Mija.

Istoric

Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana, asociație non-profit, neguvernamentală, ecumenică şi apolitică a fost înfiinţată în anul 1993, ca filială a Asociaţiei centrale Christiana Bucureşti, la iniţiativa doctorului MIJA Teofil, personalitate braşoveană marcantă, fost deţinut politic. Asociaţia Christiana a devenit persoană juridică cu statut propriu, conform încheierii judecătoreşti pronunţată în dosarul nr.13647/1996 de către Judecătoria Braşov, având sediul social în municipiul Braşov, str. Dr. Ioan Cantacuzino, nr.14, judeţul Braşov.
     Asociaţia Christiana este aducerea în fapt a unei promisiuni făcute de către doctorul MIJA Teofil divinităţii în perioada detenţiei. Jurase că, dacă va scăpa viu din temniţele comuniste, va fi în slujba celor nevoiaşi.
Cei pe care i-a convins să devină membrii fondatori ai Asociaţiei nu şi-au ascuns scepticismul cu privire la şansele unei reuşite, dar, cu tenacitatea şi perseverenţa care l-au caracterizat, doctorul MIJA TEOFIL a început înfăptuirea acestui gând prin înfiinţarea în anul 1993 a unui Dispensar policlinic ce a acordat, până în 2010, asistenţă medicală gratuită, prin zece medici specialiaşti voluntari, unui număr de peste 600 de familii sărace, selectate pe bază de ancheta socială.
     Gândul de binefacere a fost continuat prin înfiinţarea Cantinei de ajutor social ce a asigurat timp de doi ani o masă caldă unui număr de aproximativ 100 de persoane nevoiaşe recomandate de parohiile din comunitate; cantina a fost închisă în 2006 datorită lipsei de fonduri. Aducerea în fapt a gândului din perioada de detenţie s-a concretizat şi prin înfiinţarea Căminului de bătrâni Christiana, funcţional din anul 2000 în fosta clădire a Internatului de băieţi al Liceului de Construcţii din municipiul Săcele. Clădirea a fost reabilitată an de an, cu mari eforturi şi sacrificii. Astazi, Căminul poarta numele „doctorului fără de arginți” Teofil Mija. Problemele noastre, ale celor care ne învrednicim să urmăm exemplul doctorului Mija Teofil, nu sunt cu nimic mai prejos, mai ales că dorinţa noastră este să dezvoltăm, să îmbunătăţim şi să menținem serviciile socio-medicale acordate celor aflaţi în suferinţă şi nevoie socială.

Realizări…

Serviciile sociale acordate de către Asociaţia Christiana sunt:

 • Căminul de Bătrâni dr. Teofil Mija, Str. G.Moroianu, nr. 11, Săcele, jud. Braşov
 • Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija, Str. I. Cantacuzino nr.14, Brasov
 • Centrul de Zi, cu cele două locaţii:
  • în Căminul de Bătrâni dr. Teofil Mija din Săcele
  • în Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija din Braşov

Căminul de Bătrâni dr. Teofil Mija oferă astăzi găzduire şi îngrijire unui număr de aproximativ 70 de persoane vârstnice care, din cauza vârstei înaintate, a bolilor specifice vârstei sau a singurătăţii, depind de ajutorul semenilor. Clădirea Căminului este aproape in intregime renovată, reamenajată şi adaptată nevoilor beneficiarilor. Ne propunem să funcţioneze la capacitatea maximă, fiind astfel ajutaţi cât mai mulţi vârstnici din comunitate.

Centrul Socio-Medical dr. Teofil Mija oferă îngrijiri şi suport cu abordare holistică, integrativă, psiho-socio-medicală, fiind dedicat predilect vârstnicilor dar şi altor persoane care se află în situaţii de risc social sau cu potenţialul de a-l dezvolta.

Servicii:

 • Servicii medicale de specialitate: stomatologie, cardiologie, boli interne, neurologie, recuperare medicală, ecografie și investigații paraclinice;
 • Servicii conexe/interdisciplinare: kineto- şi reflexoterapie, gimnastică medicală;
 • Asistenţă şi consiliere socială;
 • Suport si consiliere psihologică şi spirituală;

Centrul de Zi dr. Teofil Mija, cu activitate în cadrul Căminului de Bătrâni dr. Teofil Mija şi în incinta Centrului Socio-Medical dr. Teofil Mija, este un serviciu specializat în creşterea calităţii vieţii şi incluziunea/reincluziunea psiho-socială și comunitară a persoanelor în situaţie de risc social (in mod special vârstnici, persoane cu dizabilităţi).

Misiunea de a duce mai departe munca filantropică a domnului doctor Mija este pentru noi în aceeaşi măsură o onoare dar şi o mare responsabilitate!